O firmě

ARMO-KVH s.r.o. | O FIRMĚ
 

ARMO-KVH s.r.o. - provozovna PříbramSpolečnost ARMO-KVH s.r.o. působí na trhu od roku 1993, jako výrobce a dodavatel betonářské výztuže a svařovaných sítí. Společnost má sídlo v Příbrami, kde je i výrobní pobočka. Další výrobní pobočka se nachází v Ostrově u Karlových Varů.

Cílem společnosti je nabídnout zákazníkovi rychlou a spolehlivou výrobu za příznivou cenu a v nejvyšší možné kvalitě. Jsme držitelem certifikace dle mezinárodní normy jakosti ISO 9001:2016. Kapacita armoven v Příbrami a Ostrově je cca 1200 tun/měsíc.

Společnost realizuje ve spolupráci s velkými tuzemskými i zahraničními stavebními firmami cca 60 velkých projektů ročně, převážně v rámci speciálního zakládání staveb. Je dodavatelem betonářských výztuží pro stavby mostů, halových systémů apod.

Zákazníky ARMO-KVH s.r.o. jsou však i malé firmy, živnostníci a fyzické osoby. Další činností firmy je i výroba ocelových výztuží do základových desek rodinných domů a samozřejmě poradenství v rámci této problematiky.

 

Naše specializace:

Výroba betonářských výztuží a armatur:

 • rovné betonářské výztuže
 • ohýbané betonářské výztuže (ohyby: třmínky, háky, spony, hupy)
 • KARI sítě
 • armokoše
 • stáčené ocelové spirály a kruhy
 • ostatní betonářské výztuže dle klientova projektu

Odběratelům nabízíme:

 • velká výrobní kapacita – umíme pokrýt potřeby projektů velkého rozsahu
 • moderní technologie pro výrobu betonářských výztuží – stroje
 • vysoká kvalita výrobků (výroba a uložení dle norem ČSN 420139, ČSN 736206, ČSN 731201)
 • krátké dodací lhůty
 • v rámci servisu zákazníkům nabízíme svařování kovů
 • poradenství
 • nákladní autodoprava

Veškeré ocelové výztuže pro technologie speciálního zakládání staveb:

 • pilotové zakládání staveb (piloty/zápory)
  Pilotové zakládání staveb je jednou z nejstarších a nejvyužívanějších metod v oboru speciálního zakládání staveb od rodinných domů přes mostní pilíře až po velké výrobní haly. Piloty se používají samostatně, v případě velkého zatížení i ve skupinách. Piloty mají úlohu hlubinných základů, které přenášejí osová i příčná zatížení do únosné základové půdy.
 • mikropilotové zakládání staveb (mikropiloty/mikrozápory)
  Mikropiloty, stejně jako piloty, přenášejí osová zatížení od budovy, či stavby do hlubších vrstev půdy. Na rozdíl od klasických pilot mají mikropiloty průměr do 300 mm.
 • převázky
  Převázky jsou prvkem speciálního stavitelství. Jsou to ocelové nosné prvky, které slouží ke spojování pilotových stěn a dalších opěrných prvků. Používají se také při zpevňování stěn pažených jam. Přiléhají vodorovně, nebo v mírném úhlu k pažení stavebních jam. Jejich účelem je rozložení působících sil na celou plochu pažení.
 • podzemní stěny
  Podzemní stěny jsou jedním z mladších prvků speciálního zakládání staveb. Bez nich si lze však těžko představit založení stavby v uzoučkých městských ulicích, u pažení stavebních jam a v mnoha dalších případech.
 • horninové kotvy
  Horninové kotvy jsou tělesa, která přenášejí tahové síly od konstrukce do podloží (horniny). Většinou se používají ve skupinách. Často také pro zajištění stability pilot (zápor). Kotva se skládá z hlavy, táhla a kořene. Tahová síla působící na hlavu se přes táhlo přenáší do kořene upevněného v hornině.
 • hřebíky
  Zemní hřebík je prvek speciálního stavitelství – ocelový prut zalitý cementem, jehož hlava ústí do krycí vrstvy tvořené stříkaným betonem a KARI sítí. Vrty určené pro zemní hřebíky mívají průměr do 150 mm. Zemní hřebíky slouží ke zpevnění svahů, respektive půdy v jejím přirozeném uložení. Pro zpevnění zeminy se používají hřebíky uložené do zeminy v husté síti. Vyztužená zemina tak lépe odolává povrchovému zatížení, ale především zemnímu tlaku.
 • …a podobně

Služby poskytované v rámci speciálního zakládání budov a staveb:

 • poradenství
 • svařování ocelových konstrukcí
 • uložení ocelových výztuží
 • zajištění veškeré nákladní autodopravy

 

V případě zájmu o naše služby, nebo jakýchkoliv dotazů, nás prosím kontaktujte.